[Virus và thức tỉnh] Kỳ 3: Cuộc thanh lọc của những giá trị

Virus Vũ Hán đang khiến cả thế giới hoảng loạn chao đảo. Nhưng Phật gia giảng: “Không có gì là ngẫu nhiên”. Dường như nó cũng là một sự sắp xếp tưởng như vô tình mà lại hữu ý để loài người nhận ra ...
W7ZlEC8AlfM