Nga CHỈ TRÍCH GAY GẮT chính quyền Biden vì “đàn áp” những người ủng hộ ông Trump

BẢN TIN TỐI NAY (19/2) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Ông Trump từ chối gặp cựu Đại sứ Nikki Haley tại Mar-A-Lago 2. Viện Y tế Quốc gia Mỹ xác nhận, Phòng Thí nghiệm Vũ Hán đủ điều kiện nhận tài trợ của ...
neRZVvxTHoo