TIN TRƯA 21/1: Bang Texas chuẩn bị đưa ra nhiều vụ kiện chống lại chính quyền Biden

BẢN TIN TRƯA 21/1: 1. Tổng Thống Trump vừa rời nhiệm sở, ĐCS Trung Quốc ngay lập tức công bố trừng phạt 28 thành viên trong chính quyền của ông 2. Người ủng hộ ông Trump xếp hàng dài ở Florida ‘Chào mừng ...
yjZBno3Lcvs