"Không phải tôi ủng hộ Trump, tôi đang ủng hộ trận chiến ông ấy đang chiến đấu cho mỗi chúng ta."

Trump là người đầu tiên sẵn sàng và dám đối đầu với truyền thông, ông là người đầu tiên công khai thách thức giới truyền thông hủ bại, nếu như lúc này không ủng hộ ông ấy, thì có lẽ sẽ không bao giờ còn có cơ hội.
huQUbMtxTyw