Việt Nam thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung với người nhập cảnh

Bình luận Khôi Nguyên • 07:31, 18/09/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 17/9, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam vừa đồng ý đề xuất của Bộ Tài chính, thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh vào nước này tính lũy kế từ ngày 1/9.

Cụ thể theo đề xuất:

Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam chọn khách sạn, resort, cơ sở khác làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, người nhập cảnh phải tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.

Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam chọn các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do Việt Nam chỉ định làm nơi cách ly tập trung, người nhập cảnh phải tự chi trả các chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày; các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam:

  • Phải mua bảo hiểm y tế quốc tế có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam, phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam.
  • Phải chấp hành chỉ định xét nghiệm virus corona Vũ Hán và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Về chi phí khám, điều trị bệnh COVID-19, đối với người Việt Nam, tiếp tục do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Quy định nêu trên được áp dụng từ ngày 1/9/2020.

Riêng về việc thu phí cách ly, chi phí xét nghiệm đối với các trường hợp chọn khách sạn, resort, cơ sở khác làm nơi cách ly tập trung thì thực hiện từ ngày 24/8/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7038/VPCP-KTTH ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Khoản 2, điều 48, Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định, người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A được khám và điều trị miễn phí. COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Việt Nam thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung với người nhập cảnh