Việt Nam thông qua dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM

Bình luận Khôi Nguyên • 07:25, 04/10/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chính phủ Việt Nam vừa thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM, đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự thảo Nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, cho phép xây dựng, ban hành dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Nội vụ thực hiện việc trình dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trước đó, vào các ngày 25 và 29/9 vừa qua, Bộ Nội vụ cũng tổ chức hội nghị góp ý đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. HCM và đề án thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. HCM.

Vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua 2 Nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và Hà Nội.

Hơn 97% cử tri quận 9 đồng ý thành lập TP. Thủ Đức

Tối 3/10, ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch quận 9, TP. HCM cho biết, đã có kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về việc sáp nhập 3 quận (2, 9 và Thủ Đức) để thành lập TP. Thủ Đức theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở TP. HCM giai đoạn 2019-2021.

Theo đó, tổng số cử tri trên địa bàn quận tham gia đóng góp ý kiến là 142.090 người, trong đó, hơn 97% phiếu đồng ý, còn lại là không đồng ý, phiếu không hợp lệ và cử tri có ý kiến khác.

Về tên gọi, đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập thống nhất gọi là TP. Thủ Đức, với hơn 96% cử tri đồng ý.

Tại quận 2, đại diện chính quyền quận 2, TP. HCM cho biết, đang tổng hợp phiếu từ 11 phường.

Hiện đã có 6 phường (gồm: An Lợi Đông, An Khánh, Thủ Thiêm, Bình An, Bình Trưng Đông và An Phú) đã hoàn thành việc nhận 100% phiếu phát ra. Trong đó, phường An Khánh có tỷ lệ người dân đồng tình thành lập TP. Thủ Đức và tên gọi đơn vị hành chính mới thấp nhất với 52%. Số người dân đồng ý với việc sáp nhập phường cũng chiếm dưới 60%.

Các phường: An Lợi Đông, Thủ Thiêm, Bình An, An Phú có tỷ lệ người dân đồng tình Đề án thành lập TP. Thủ Đức và tên gọi hiện tại từ 74% đến 91%.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Việt Nam thông qua dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM