Việt Nam sẽ thực hiện ‘người có app xanh được di chuyển, app đỏ ở nhà’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một ứng dụng (app) cho người dân, trong đó quy định rõ "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".

Ngày 24/9, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) nhanh chóng thực hiện các yêu cầu liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng dịch COVID-19.

Cụ thể, Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một ứng dụng (app) cho người dân, trong đó quy định rõ: "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".

Trước đó, theo Thông báo số 242/TB-VPCP, Thủ tướng yêu cầu trong thời gian sớm nhất phải có một ứng dụng chính thức duy nhất, thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng dịch.

Khi áp dụng ứng dụng mới, tất cả người dân đã khai báo thông tin trên các ứng dụng do các Bộ xây dựng, thực hiện trước đây sẽ phải được tự động cập nhật, chuyển sang ứng dụng mới, không bắt buộc người dân phải khai báo lại từ đầu.

Các thông tin về sức khỏe, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn thông tin, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn toàn hệ thống y tế thực hiện cập nhật, kết nối thông tin cần thiết cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, kết quả xét nghiệm, kết quả tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân COVID-19… Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về Bảo hiểm Y tế.

Bộ Công an phối hợp với Bộ TT-TT, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện kết nối, chia sẻ các thông tin cần thiết cho việc phòng, chống dịch trong cơ sở dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu khác có liên quan; hướng dẫn công an các địa phương tham mưu cho chính quyền các cấp về việc tổ chức, kiểm tra, giám sát thực hiện ứng dụng mới (PcCOVID).

Anh ThưBÀI CHỌN LỌC

Việt Nam sẽ thực hiện ‘người có app xanh được di chuyển, app đỏ ở nhà’