Việt Nam chính thức ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bình luận Tiến Thành • 16:30, 18/06/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (MXH) được ban hành nhằm "tạo điều kiện phát triển lành mạnh MXH tại Việt Nam, xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên MXH".

Ngày 17/6, Bộ Thông tin - Truyền thông Việt Nam (Bộ TT-TT) đã chính thức ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên MXH (có hiệu lực từ ngày ký). Theo đó, bộ quy tắc này sẽ áp với 3 nhóm đối tượng, gồm: (1)Cơ quan nhà nước, cán bộ, công viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng MXH; (2)Tổ chức, cá nhân khác sử dụng MXH; (3)Nhà cung cấp dịch vụ MXH tại Việt Nam.

Các nhóm đối tượng này phải tuân theo 4 quy tắc ứng xử chung:

  • Quy tắc Tôn trọng: Tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  • Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
  • Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.
  • Quy tắc Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên MXH; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

Với tổ chức, cá nhân, phải tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ MXH trước khi đăng ký, tham gia mạng xã hội.

Bộ TT-TT cũng khuyến cáo nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng MXH.

Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản MXH và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ chức, cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy. Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo.

Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... 

Quyền lợi người sử dụng

Bộ quy tắc cũng yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ MXH phải công bố rõ ràng các điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng...

Hướng dẫn người sử dụng MXH, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người yếu thế trong xã hội (người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, trẻ vị thành niên, người khuyết tật…) sử dụng MXH an toàn, lành mạnh nhằm tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực về tinh thần trên MXH; có biện pháp để bảo đảm sự an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ em, trẻ vị thành niên trên MXH theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng, không thu thập thông tin cá nhân và cung cấp thông tin của người sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin.

Xem toàn văn Bộ Quy tắc tại đâyBÀI CHỌN LỌC

Việt Nam chính thức ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội