Từ ngày 5/8, CSGT được dựa vào hình ảnh, video trên mạng để xử phạt

Bình luận Khôi Nguyên • 17:16, 22/07/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khoản 1, Điều 24 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định, CSGT có thể dựa vào hình ảnh, video được đăng tải trên mạng để xử phạt.

Theo thông tư, những hình ảnh từ các nguồn thông tin như thiết bị kỹ thuật của tổ chức, cá nhân, mạng xã hội, video vi phạm giao thông được dùng làm căn cứ xác minh phải phản ánh rõ về thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP và còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm đang diễn ra trên tuyến, địa bàn phụ trách thì tổ chức lực lượng dừng phương tiện giao thông, phát hiện vi phạm,  kiểm soát, xử lý theo quy định.

Nếu hành vi vi phạm không thuộc tuyến, địa bàn phụ trách của đơn vị thì thông báo cho đơn vị CSGT có thẩm quyền xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh các xe máy chạy ngược chiều ở đường cao tốc lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Như vậy, từ ngày 5/8, CSGT có thể dựa vào thông tin, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (MXH) để xác minh, xử phạt các hành vi vi phạm giao thông.

Tổ chức, cá nhân khi ghi nhận được thông tin, hình ảnh, thì có thể cung cấp cho đơn vị CSGT nơi xảy ra vụ việc thông qua thư điện tử, đường bưu điện hoặc trực tiếp đến trụ sở đơn vị để cung cấp.

Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, hình ảnh phải có tên, họ tên, địa chỉ rõ ràng, số điện thoại liên hệ (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin, hình ảnh đã cung cấp.

Từ những thông tin, hình ảnh nhận được, CSGT sẽ xác minh, thu thập tài liệu, tình tiết xác định vi phạm hành chính để xử lý vi phạm.

Trong trường hợp thông tin, hình ảnh có dấu hiệu làm giả thì chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Từ ngày 5/8, CSGT được dựa vào hình ảnh, video trên mạng để xử phạt