Từ 1/7: Được làm CCCD gắn chip online trên phạm vi cả nước

Bình luận Hoàng Giáp • 16:00, 24/06/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đây là nội dung mới được Bộ Công an Việt Nam ban hành tại Thông tư 59/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và các Nghị định hướng dẫn Luật này.

Theo đó, khoản 2 Điều 10 Thông tư 59 nêu rõ, công dân có thể đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CCCD) trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Trước đó, tại Quyết định số 406 ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú. Hiện nay, tại TP.HCM đã triển khai cho công dân trên địa bàn thực hiện đăng ký làm CCCD online.

Như vậy, theo quy định nêu trên, từ 01/7/2021, người dân trên cả nước sẽ được đăng ký cấp, đổi, cấp lại CCCD online trên phạm vi cả nước.

Thủ tục được thực hiện: Công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu:

  • Thông tin đã chính xác: Công dân đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ CCCD. Hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị.
  • Thông tin chưa có hoặc có sai sót: Công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Cũng theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, từ 01/7/2021, công dân còn được đăng ký làm CCCD gắn chip tại nơi tạm trú thay vì chỉ thực hiện tại nơi thường trú như hiện nay.

Ngoài ra, cũng nên lưu ý rằng, sau 01/7/2021, công dân vẫn có thể tiếp tục sử dụng CMND/CCCD mã vạch cũ cho đi khi hết thời hạn, chứ không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chíp nếu không thuộc các trường hợp theo quy định.

Việt Nam Xã hội


BÀI CHỌN LỌC

Từ 1/7: Được làm CCCD gắn chip online trên phạm vi cả nước