Từ 1/7: Công khai giá thu dịch vụ khám chữa bệnh BHYT

Bình luận Hoàng Giáp • 11:20, 23/06/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ 1/7, sẽ công khai giá thu dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh.

Đây là nội dung được nêu tại quy Thông tư 05/2021/TT-BYT định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Theo đó, một trong những nội dung các bệnh viện công lập phải công khai đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh có thẻ BHYT đó là: Giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT.

Nội dung thông tin cần công khai

 • Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh đối với đơn vị.
 • Nội quy đơn vị, sơ đồ chỉ dẫn các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc.
 • Các quy trình, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh và các thủ tục khác có liên quan.
 • Giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ BHYT, giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không theo yêu cầu đối với người bệnh không có thẻ BHYT; chế độ miễn, giảm giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện chính sách BHYT; thanh toán giá và chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật.
 • Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh; giá các loại dịch vụ khác tại đơn vị.
 • Lịch làm việc, lịch trực hàng ngày của viên chức, người lao động trong đơn vị; lịch tiếp công dân của người đứng đầu đơn vị.
 • Bộ phận tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đơn vị.
 • Số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế.
 • Những vụ việc, hành vi gây mất trật tự, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của viên chức, người lao động đơn vị.
 • Kết quả, số điểm đánh giá sự hài lòng của người bệnh.

Các hình thức công khai thông tin

 • Niêm yết công khai, chạy thông tin trên băng thông tin điện tử: Các văn bản, bản vẽ, sơ đồ chỉ dẫn, dấu chỉ đường đến các khu vực, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc trong đơn vị; các bản nội quy, quy định, giá các loại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và giá các loại dịch vụ phục vụ người bệnh tại các địa điểm thuận lợi có nhiều người bệnh qua lại. Việc niêm yết công khai phải thường xuyên, liên tục và kịp thời.
 • Thông tin, truyền thông, tư vấn: Tổ chức thông tin, truyền thông, tư vấn về chế độ chính sách, những vấn đề có liên quan đến việc khám bệnh, chữa bệnh kể từ khi người bệnh mới đến phòng khám bệnh, phòng cấp cứu, buồng bệnh.
 • Thông báo trực tiếp với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; tổ chức sinh hoạt hội đồng người bệnh của khoa, phòng và đơn vị.

Thông tư 05/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.BÀI CHỌN LỌC

Từ 1/7: Công khai giá thu dịch vụ khám chữa bệnh BHYT