Thi tốt nghiệp THPT 2021: Trường hợp nào thí sinh sẽ bị trừ điểm, hủy kết quả thi?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 6/7, hơn 1 triệu thí sinh cả nước tới điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế và đính chính thông tin sai sót nếu có. Quy chế thi quy định, thí sinh vi phạm kỷ luật sẽ tuỳ mức độ để cảnh cáo, trừ điểm thi tới đình chỉ thi.

Trong 2 ngày 7 - 8/7, thí sinh sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo quy chế thi, thí sinh vi phạm quy chế thi ở mức nhẹ nhất - khiển trách, thí sinh bị trừ 25% số điểm; với mức nặng nhất, các em có thể bị huỷ toàn bộ kết quả thi.

Thí sinh bị khiển trách

Thí sinh bị khiển trách khi phạm lỗi một lần như: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.

Thí sinh bị cảnh cáo nếu vi phạm một trong các lỗi sau đây:

 • Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách;
 • Thí sinh trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác;
 • Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Trường hợp thí sinh bị đình chỉ

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi khi vi phạm các lỗi như:

 • Thí sinh đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;
 • Mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ;
 • Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;
 • Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;
 • Có hành động gây gổ, đe dọa nhũng người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác;
 • Thí sinh không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ.

Thí sinh bị trừ điểm bài thi

Nếu thí sinh vi phạm các tình huống sau sẽ bị trừ điểm bài thi:

 • Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;
 • Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;
 • Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài;
 • Thí sinh sẽ bị cho điểm 0 khi bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định; Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.

Huỷ bỏ kết quả thi

Nếu thí sinh có 2 bài thi trở lên bị điểm 0 do phạm lỗi như:

 • Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi;
 • Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức;
 • Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài;
 • Dùng bài của người khác để nộp.

Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc sở GD-ĐT sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Thí sinh sẽ bị hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật nếu vi phạm một trong các lỗi sau:

 • Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;
 • Để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;
 • Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung những người tham gia công tác tổ chức thi hoặc thí sinh khác;
 • Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

Quy chế quy định, đối với các vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp sẽ làm 3 bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Quy chế thi nghiệp THPT 2021 quy định, thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Với các buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

Trong trường hợp cần thiết, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của giám thị hành lang, việc ra khỏi phòng thi, khu vực thí của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

Việt Nam Giáo dục


BÀI CHỌN LỌC

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Trường hợp nào thí sinh sẽ bị trừ điểm, hủy kết quả thi?