Thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu?

Bình luận Hoàng Giáp • 10:01, 12/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Việc cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân thay cho việc cấp CMND hoặc CCCD mã vạch đang được các địa phương đẩy mạnh tiến độ. Có nhiều người vẫn còn băn khoăn đặt câu hỏi là thẻ CCCD gắn chíp theo mẫu mới có hạn sử dụng bao lâu? có khác gì so với CCCD mã vạch không?

Thời hạn sử dụng của thẻ CCCD gắn chíp

Căn cứ theo Luật Căn cước công dân 2014, Bộ Công an đã ban hành mẫu thẻ CCCD gắn chíp mới tương tự như mẫu thẻ cũ. Mặt trước của thẻ vẫn sẽ in trực tiếp thời hạn sử dụng theo nguyên tắc tại Điều 21 của Luật này, cụ thể:

  • Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.
  • Trường hợp thẻ CCCD được cấp mới, đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.
Mặt trước của thẻ CCCD gắn chíp. (congan.haiphong.gov.vn)
Mặt trước của thẻ CCCD gắn chíp. (congan.haiphong.gov.vn)
Mặt sau của thẻ CCCD gắn chíp. (congan.haiphong.gov.vn)
Mặt sau của thẻ CCCD gắn chíp. (congan.haiphong.gov.vn)

Thời hạn sử dụng của thẻ CCCD mã vạch trước đây

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA và Luật Căn cước công dân 2014 thì:

  • Người dân có CMND, CCCD đã cấp theo mẫu cũ (trước ngày Thông tư số 06) nếu chưa hết hạn thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định, không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chíp; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD gắn chíp.
  • Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ CCCD được cấp trước ngày Thông tư số 06 có hiệu lực thi hành thì vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Việt Nam Xã hội


BÀI CHỌN LỌC

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu?