Tài xế sẽ bị tịch thu phương tiện vĩnh viễn nếu vi phạm một trong các lỗi sau

Bình luận Khôi Nguyên • 09:53, 08/07/20

Nghị định 100/2019/NĐ-CP vừa ban hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính, theo đó, một số lỗi vi phạm có thể bị tịch thu phương tiện vĩnh viễn.

Đối với phương tiện là ô tô và các loại xe tương tự ô tô

1. Điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng (trừ trường hợp xe ô tô từ 10 chỗ trở lên có niên hạn sử dụng vượt quá quy định nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe ô tô dưới 10 chỗ). (Căn cứ điểm b Khoản 5 và Điểm d Khoản 6 Điều 16)

2. Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông (gồm xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông). (Căn cứ điểm c Khoản 5 và Điểm d Khoản 6 Điều 16)

3. Điều khiển xe thuộc một trong các trường hợp sau đây tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện: Không có Giấy đăng ký xe theo quy định, Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe. (Căn cứ điểm a Khoản 4, điểm đ Khoản 5 và Điểm đ Khoản 6 Điều 16)

4. Đua ô tô trái phép. (Căn cứ Khoản 3, điểm b Khoản 4 Điều 34)

Đối với phương tiện là mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô

1. Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi: Buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe, dùng chân điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe; Nằm trên yên xe điều khiển xe, thay người điều khiển khi xe đang chạy, quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều kiển xe; Điều khiển xe lạng lách đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị; Điều khiển xe chạy bằng một bánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị; Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe 2 bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe 3 bánh; Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. (Căn cứ Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 8 và điểm c Khoản 10 Điều 6)

2. Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông. (Căn cứ Điểm b Khoản 3 và Điểm d Khoản 4 Điều 17)

3. Điều khiển xe thuộc một trong các trường hợp sau đây tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện: Không có Giấy đăng ký xe theo quy định, Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe. (Căn cứ Điểm a, Điểm b Khoản 2, điểm đ Khoản 4 Điều 17)

4. Đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép. (Căn cứ Khoản 2, điểm b Khoản 4 Điều 34)

Đối với phương tiện là xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), xe thô sơ khác

1. Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi: Điều khiển xe lạng lách đánh võng, đuổi nhau trên đường; Đi xe bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy; Đi xe bằng hai bánh đối với xe xích lô. (Căn cứ Điểm a, Điểm b Khoản 3 và Khoản 5 Điều 8)

2. Đua xe đạp, đua xe đạp máy, đua xe xích lô, đua xe súc vật kéo, cưỡi súc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông. (Lưu ý: Chỉ tịch thu phương tiện, không tịch thu súc vật kéo, cưỡi). (Căn cứ Điểm b, Khoản 1 và Điểm a Khoản 4 Điều 34)

Đối với phương tiện là máy kéo (kể cả rơ moóc được kéo theo), xe máy chuyên dùng

1. Điều khiển xe thuộc một trong các trường hợp sau đây tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện: Không có Giấy đăng ký xe theo quy định, Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe. (Căn cứ Điểm d, Điểm e Khoản 2, điểm d Khoản 3 Điều 19)

2. Điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định tham gia giao thông. (Căn cứ Điểm b Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều 19)

Nghị định 100 quy định tịch thu phương tiện với xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông. (Ảnh chụp màn hình)

Đối với phương tiện đăng ký hoạt động trong khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế

Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi: Không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo quy định; Điều khiển xe không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp. (Áp dụng chung với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe ô tô, xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy). (Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 36)

Nếu mắc các lỗi trên trong giao thông đường bộ, tài xế sẽ bị tịch thu vĩnh viễn phương tiện (không trả lại).

Việt Nam Xã hội