Sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng phí sinh hoạt mỗi tháng

Bình luận Khôi Nguyên • 08:46, 28/09/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên ngành sư phạm. Theo đó, sinh viên ngành này sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Có hiệu lực từ ngày 15/11/2020, Nghị định gồm 4 chương, 15 điều quy định:

Về học phí, sinh viên được hỗ trợ bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi sinh viên theo học.

Về phí sinh hoạt, sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả trong thời gian học tập tại trường.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm chi cho giáo dục, đào tạo tại các địa phương, bộ, ngành theo các quy định hiện hành.

Những trường hợp phải hoàn trả kinh phí

Nghị định cũng quy định sau khi tốt nghiệp, học sinh, sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục với thời gian tối thiểu gấp 2 lần thời gian đào tạo (kể từ ngày được tuyển dụng) sẽ không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ sẽ được áp dụng đối với các trường hợp sau:

  1. Đối tượng sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách nhưng không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp hoặc công tác trong ngành giáo dục không đủ thời gian theo quy định. (Thời gian phải hoàn trả tối đa bằng thời gian được đào tạo tại cơ sở đào tạo giáo viên).
  2. Đối tượng sinh viên sư phạm đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.
  3. Đối tượng sinh viên sư phạm bị đình chỉ học tập sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian bị đình chỉ.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng phí sinh hoạt mỗi tháng