Quy định mới về cửa khẩu khi xuất/nhập hàng hóa từ ngày 1/1/2021

Bình luận Khôi Nguyên • 09:49, 05/01/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thông tư số 09/2020/TT-BCT quy định, từ ngày 1/1/2021, hàng hóa nhập khẩu hoặc tái xuất khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương).

Trước đó, ngày 14/5/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 09/2020/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu, đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan, được áp dụng kể từ ngày 01/01/2021.

Thông tư 09/2020/TT-BCT quy định như sau:

  • (i) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.
  • (ii) Quy định tại mục (i) được áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền.

Theo đó, để phối hợp thực hiện Thông tư nêu trên, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đề nghị:

  1. Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BCT và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
  2. Sở Công Thương 25 tỉnh/thành phố biên giới: Thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh nhập khẩu hoặc tái xuất qua địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BCT; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn để tăng cường quản lý, kịp thời báo cáo và kiến nghị các biện pháp xử lý tới Bộ Công Thương, UBND tỉnh khi có khó khăn, vướng mắc để cùng phối hợp xử lý.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Quy định mới về cửa khẩu khi xuất/nhập hàng hóa từ ngày 1/1/2021