Quốc hội Việt Nam thông qua 7 luật và 13 nghị quyết tại kỳ họp thứ 10

Bình luận Khôi Nguyên • 06:49, 19/11/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều ngày 17/11, sau phiên bế mạc, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật với đa số đại biểu tán thành.

Thông qua 7 luật

 1. Luật Biên phòng Việt Nam;
 2. Luật Thỏa thuận quốc tế;
 3. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 4. Luật Bảo vệ môi trường;
 5. Luật Cư trú;
 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
 7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Thông qua 13 nghị quyết

 1. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
 2. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
 3. Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021;
 4. Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021;
 5. Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021;
 6. Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
 7. Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc;
 8. Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc;
 9. Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM;
 10. Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế;
 11. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIV;
 12. Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
 13. Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Ý kiến về 4 dự án luật

 1. Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi);
 2. Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
 3. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
 4. Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Ngoài ra, tại kỳ họp, Quốc hội đồng ý chuyển mục đích sử dụng 1.131,22 ha rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An và 431,76 ha rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận.

Nhất trí với đề nghị của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cụ thể:

 • Cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá 2 lần cho tổ chức tín dụng để cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Cho phép Tổng công ty Hàng không Việt Nam chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng các quy định của Luật Chứng khoán.
 • Giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đầu tư mua cổ phiếu tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua.
 • Giao Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục có giải pháp xử lý giảm lỗ, thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và quan tâm đến quyền lợi người lao động trong điều kiện đại dịch Covid-19 có khả năng chưa thể sớm chấm dứt.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Quốc hội Việt Nam thông qua 7 luật và 13 nghị quyết tại kỳ họp thứ 10