Ông Phan Văn Mãi được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM, quy trình bầu như thế nào?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng nay 24/8, HĐND TP. HCM sẽ họp để bãi nhiệm miễn nhiệm với ông Nguyễn Thành Phong và bầu tân Chủ tịch TP. HCM. Vậy quy trình bầu này như thế nào?

Trong kỳ họp này, nhân sự Chủ tịch UBND TP. HCM được đặc biệt quan tâm, sau khi Bộ Chính trị Việt Nam vào ngày 20/8 có quyết định: Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. HCM thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026; điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP. HCM đối với ông Nguyễn Thành Phong. Sau đó, Chủ tịch HĐND TP. HCM sẽ đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để các đại biểu bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP. HCM. Phương án nhân sự này đã được Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM thông qua.

Ông Phan Văn Mãi được giới thiệu đảm nhiệm trọng trách mới, sau 2 tháng 23 ngày, kể từ ngày được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM khi đang là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Thủ tục bầu Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố

Quy trình bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP. HCM nói riêng và Chủ tịch UBND cấp tỉnh nói chung được quy định trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ và một số văn bản quy phạm pháp luật khác.

Theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP, việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố phải qua các bước:

  • Bước 1: HĐND gửi văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có ý kiến về việc bầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
  • Sau khi có ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền nêu trên, Chủ tịch HĐND trình HĐND cùng cấp tiến hành việc bầu Chủ tịch UBND.
  • Bước 2: Chủ tịch UBND do HĐND bầu theo giới thiệu của Chủ tịch HĐND. Chủ tịch UBND được bầu tại kỳ họp thứ nhất của HĐND phải là đại biểu HĐND. Chủ tịch UBND được bầu trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại biểu HĐND.
  • Thành viên UBND trúng cử khi có quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu tán thành. Trong trường hợp bầu lần đầu nhưng không được quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu tán thành thì việc có bầu lại hay không bầu lại do Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến HĐND.
  • Bước 3: Gửi kết quả bầu Chủ tịch UBND để trình Bộ Nội vụ để thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.
  • Bước 4: Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét phê chuẩn.
  • Bước 5: Sau khi nhận được văn bản thẩm định của cơ quan nội vụ kèm theo hồ sơ đề nghị của Thường trực HĐND, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Trường hợp không phê chuẩn thì Thủ tướng Chính phủ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu HĐND cấp dưới tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Ông Phan Văn Mãi được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM, quy trình bầu như thế nào?