Mức phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chip

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thông tư 112/2020 của Bộ Tài chính quy định giảm mức thu một số khoản nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Tuy nhiên đến ngày 30/6/2021, thông tư này sẽ hết hiệu lực và việc thu phí sẽ quay lại thông tư trước đó, là thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính.

Vì vậy, mức phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip sẽ được chia ra làm 2 giai đoạn như sau:

Mức thu lệ phí Thông tư 112/2020/TT-BTC (từ 1/1/2021-30/6/2021)

Thông tư 59/2019/TT-BTC (từ 1/7/2021)

Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD gắn chip 15.000 đồng/thẻ 30.000 đồng/thẻ
Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu 25.000 đồng/thẻ 50.000 đồng/thẻ
Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định 35.000 đồng/thẻ 70.000 đồng/thẻ

Ngoài ra, Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định 3 trường hợp miễn lệ phí và 3 trường hợp không phải nộp lệ phí. Cụ thể:

3 trường hợp miễn lệ phí gồm:

  1. Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;
  2. Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;
  3. Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

3 trường hợp không phải nộp lệ phí gồm:

  1. Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu;
  2. Đổi thẻ CCCD khi đến tuổi đổi thẻ CCCD: Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi đổi thẻ trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo;
  3. Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

Việt Nam Xã hội


BÀI CHỌN LỌC

Mức phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chip