Liên bộ chi mạnh quỹ bình ổn, chiều nay giá xăng dầu không tăng

Bình luận Khôi Nguyên • 18:47, 10/02/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong kỳ điều hành ngày 10/2, Liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định giữ nguyên giá xăng dầu sau khi chi mạnh sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thông tin trên vừa được cơ quan điều hành đưa ra, trong đó, Liên bộ thực hiện không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu ngay trước Tết Nguyên đán.

Cụ thể, sau khi chi sử dụng liên tục quỹ bình ổn giá ở mức khá cao (hiện đang chi ở mức từ 250-1.350 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu), giá xăng/dầu như sau:

  • Giá xăng E5RON92 không cao hơn 16.309 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 1.729 đồng/lít thì sẽ tăng 1.729 đồng/lít và giá bán là 18.038 đồng/lít).
  • Giá xăng RON95-III không cao hơn 17.270 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 847 đồng/lít thì sẽ tăng 847 đồng/lít và giá bán là 18.117 đồng/lít).
  • Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.042 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 643 đồng/lít thì giá sẽ tăng và bán là 13.685 đồng/lít).
  • Giá dầu hỏa không cao hơn 11.908 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 635 đồng/lít thì giá sẽ tăng và bán là 12.543 đồng/lít).
  • Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 12.622 đồng/kg (nếu không chi Quỹ BOG 603 đồng/kg thì giá sẽ tăng và bán là 13.225 đồng/kg).

Giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tiếp tục xu hướng tăng giá xăng dầu thành phẩm bình quân từ 2,72-4,35%.

Nếu không tiếp tục chi quỹ bình ổn giá, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 603-1.729 đồng/lít/kg.

Thời gian trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15h ngày 10/2.

Việt Nam Xã hội


BÀI CHỌN LỌC

Liên bộ chi mạnh quỹ bình ổn, chiều nay giá xăng dầu không tăng