Kết thúc năm học: TP. HCM dự kiến hoàn thành trước 15/7

Bình luận Nguyễn Sơn • 18:54, 08/05/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

1,7 triệu học sinh TP. HCM dự kiến kết thúc năm học muộn hơn kế hoạch đầu năm một tháng rưỡi.

Hôm 8/5, Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND TP. HCM phương án điều chỉnh thời gian kết thúc năm học 2020. Trong đó, một số mốc thời gian dự kiến như sau:

  • Thời gian hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 của các khối giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 11/7.
  • Thời gian kết thúc năm học của tất cả khối trước 15/7.
  • Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 31/7.

Thời gian kết thúc năm học bị lùi lại khá nhiều là do học sinh các cấp mới trở lại trường vào đầu tháng 5, sau 3 tháng nghỉ vì dịch Covid-19.

Các mốc thời gian của TP. HCM cũng phù hợp với khung kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 13/3. Trong đó, thời điểm kết thúc năm học trước ngày 15/7 và thi THPT quốc gia ngày 8-11/8.

Theo kế hoạch từ đầu năm của TP HCM, học kỳ II của mầm non có 17 tuần thực học, kéo dài từ 13/1 đến 23/5. Các cấp tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên có 16-18 tuần, kéo dài từ ngày 6/1 đến 23/5. Tất cả khối bế giảng năm học trước 29/5.

Với lịch điều chỉnh trên, học kỳ II của học sinh phổ thông còn khoảng 10 tuần thực học, học sinh mầm non có thể ngắn hơn.

Hiện nay ở TP. HCM, học sinh các lớp từ khối 4 đến 12 đã đến trường, học tập bình thường. Đầu tuần sau, các lớp 1, 2 và 3 bắt đầu đi học.

Ở bậc mầm non, lớp lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại từ 18/5, lớp mầm và chồi học lại từ 25/5. Ngày 1/6 các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

Lịch kết thúc năm học của Hà Nội

Trước đó, hôm 15/4, Hà Nội ban hành Quyết định về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020. Theo đó:

  • Thời gian hoàn thành học kỳ II trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.
  • Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/7/2020.
  • Thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trước ngày 15/8/2020.

Xem thêm:

Việt Nam


BÀI CHỌN LỌC

Kết thúc năm học: TP. HCM dự kiến hoàn thành trước 15/7