Hơn 80.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường

Bình luận Thành Trung • 06:22, 30/08/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong 8 tháng đầu năm, có 85.500 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường, trong đó riêng TP. HCM chiếm gần 30% trên tổng số này.

Số liệu kinh tế - xã hội tháng 8 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho biết, số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường đã vượt số thành lập mới. Theo đó, tính từ đầu năm, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng có 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong số rời khỏi thị trường, 43.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 50,5% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường), có 30.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 24,5%) và 12.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 17,8%).

Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 10.700  doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Tác động của các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các địa phương phía Nam. Trong đó, tính từ đầu năm, riêng TP. HCM có 24.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường (chiếm 28,1% và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước).

Báo cáo cũng cho thấy, các chỉ tiêu về số doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đăng ký, số lao động trong tháng 8 đều giảm mạnh so cùng kỳ năm ngoái. 

Cụ thể, trong tháng 8, cả nước có 5.761 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 68.000 tỉ đồng và số lao động đăng ký 43.400 người (giảm 34% về số doanh nghiệp, giảm 44,6% về vốn đăng ký và giảm hơn 39% về số lao động so với tháng 7). 

So với cùng kỳ năm trước, tháng 8/2020 - thời điểm này Việt Nam bước vào đợt dịch thứ 2 bùng phát đầu tiên tại TP. Đà Nẵng - thì số doanh nghiệp thành lập mới cũng đã giảm đến 57%, số vốn đăng ký giảm 76,5% và số lao động giảm gần 55%.

Tính từ đầu năm, cả ba chỉ tiêu về: Số doanh nghiệp, vốn đăng kýsố lao động đều giảm so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, cả nước có 81,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1.133,4 nghìn tỉ đồng, tổng số lao động đăng ký là 598,9 nghìn lao động - giảm 8% về số doanh nghiệp, giảm 7,5% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Thành TrungBÀI CHỌN LỌC

Hơn 80.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường