Hơn 125 nhân viên y tế ở Quảng Bình bất ngờ bị thu bằng tốt nghiệp

Bình luận Khôi Nguyên • 08:50, 20/09/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trường cao đẳng Y tế Hà Tĩnh vừa có quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp, bảng điểm và hủy bỏ kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp đối với 125 sinh viên cao đẳng (hầu hết là người Quảng Bình) liên thông khóa 2017-2019.

125 sinh viên này được liên kết đào tạo tại trường Trung cấp Y tế Quảng Bình (nay là Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình).

Trước đó, ngày 27/5/2017, Trường cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ký hợp đồng đào tạo với Trung cấp y tế Quảng Bình (nay là Trường cao đẳng y tế Quảng Bình) mở các lớp đào tạo Cao đẳng Dược khóa 4C và Cao đẳng Hộ sinh khóa 2E liên thông từ trung cấp hình thức vừa học vừa làm. Thời gian đào tạo là 2 năm kể từ ngày khai giảng khóa học.

Sau ngày khai giảng, cả hai lớp đào tạo chiêu sinh được 125 học viên, trong đó, 73 học viên theo học ngành dược và 52 học viên theo học ngành hộ sinh. Hầu hết các học viên này đều đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đến giữa năm 2019, các học viên hoàn thành chương trình học và được cấp bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, đến ngày 14/8/2020, Trường cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tới các học viên đã tốt nghiệp về việc thu hồi bằng tốt nghiệp và bảng điểm.

Ngày 21/8/2020, nhà trường ban hành quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp, bảng điểm và hủy bỏ kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp đối với 125 sinh viên trên với lí do được đưa ra là do tuyển sinh đào tạo chưa theo đúng quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp.

BS chuyên khoa II - Lê Viết Hùng, Quyền Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình cho hay, sau khi nhận được phản ánh từ phía học viên, nhà trường đã liên lạc với Trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh và được biết, quy trình đào tạo chưa phù hợp với một số quy định trong Luật Giáo dục nghề nghiệp, bởi vậy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành kết luận thanh tra yêu cầu thu hồi, hủy bỏ kết quả kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp đã cấp đối với 125 học viên nói trên.

Cụ thể, thời gian đào tạo chưa đúng theo quy định và một số học phần chuyên ngành còn thiếu so với tiêu chuẩn khung đào tạo cả hai ngành học.

BS Lê Viết Hùng cho biết thêm, sắp tới, Trường cao đẳng Y tế Hà Tĩnh sẽ đào tạo bổ sung, khối kiến thức là các môn học chung và thực hành tại trường, bệnh viện để bổ sung số tín chỉ còn thiếu theo quy định.

Sau khi học viên tham gia đào tạo bổ sung đủ về thời gian và số môn học theo quy định, Trường cao đẳng Y tế Hà Tĩnh sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp và cấp lại bằng tốt nghiệp cao đẳng, bảng điểm theo đúng quy định. Nhà trường cũng sẽ không thu thêm học phí của học viên trong quá trình đào tạo bổ sung.

Việt Nam Xã hội


BÀI CHỌN LỌC

Hơn 125 nhân viên y tế ở Quảng Bình bất ngờ bị thu bằng tốt nghiệp