Hôm nay (1/7), TP. Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Bình luận Hoàng Giáp • 08:24, 01/07/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm nay (1/7), TP. Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Việc “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố TP. Hà Nội” được Quốc hội Việt Nam thông qua tại Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019. Chính phủ Việt Nam cũng ban hành Nghị định số 32 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97, trong đó có nhiều quy định mới, phân định rõ cách quản lý của chính quyền đô thị khác với chính quyền ở khu vực nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thù đô thị...

Theo đó, khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.  Hà Nội, biên chế công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, thị xã và do UBND quận, thị xã quản lý, sử dụng.

UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người.

Đặc biệt, Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, 12 quận và thị xã Sơn Tây cũng không tổ chức HĐND cấp phường.

Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về "Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội" được ban hành khi giới chức nhận định rằng, Thủ đô Hà Nội hiện có nhiều khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhưng vẫn thực hiện quản lý, điều hành bởi các quy định áp dụng chung với khu vực nông thôn nên đã bộc lộ không ít bất cập. Do đó, việc thực hiện thí điểm này được kỳ vọng sẽ là bước đi đột phá trong xây dựng, đổi mới chính quyền đô thị thành phố; giải quyết được các vấn đề lớn của đô thị đặc biệt, phát huy được vai trò, vị trí, trách nhiệm của Hà Nội đối với Vùng Thủ đô và cả nước.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Hôm nay (1/7), TP. Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị