Giá xăng giảm, giá bán các loại dầu tăng từ 15h chiều 27/10

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tại kỳ điều chỉnh chiều ngày 27/10, giá xăng E5RON 92 giảm 159 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 182 đồng/lít.

Tại kỳ điều chỉnh chiều 27/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương yêu cầu doanh nghiệp giảm giá các loại xăng và tăng giá bán các loại dầu.

Cụ thể theo Truyền thông Việt Nam, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá bán mặt hàng xăng dầu như sau:

  • Xăng E5RON92: giá bán tối đa là 14.109 đồng/lít (giảm 159 đồng/lít so với giá hiện hành);
  • Xăng RON95-III: giá bán tối đa là 14.940 đồng/lít (giảm 182 đồng/lít so với giá hiện hành);
  • Dầu diesel 0.05S: giá bán tối đa là 9.717 đồng/lít (giảm 1.877 đồng/lít so với giá hiện hành);
  • Dầu hỏa: giá bán tối đa là 11.261 đồng/lít (tăng 1.667 đồng/lít so với giá hiện hành);
  • Dầu mazut 180CST 3.5S: giá bán tối đa là 10.921 đồng/kg (giữ nguyên so với giá hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5 RON92 và dầu mazut, trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 298 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước).

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít, tăng chi Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước là 100 đồng/kg); dầu diesel không chi.

Thời gian thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu cũng như điều chỉnh giá được áp dụng từ 15h00 chiều 27/10.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm trên thị trường Singapore đối với xăng RON 92 là 45,07 USD một thùng và xăng RON 95 là 45,82 USD một thùng, giảm khoảng 3-4% so với cùng kỳ trước.

Giá dầu biến động theo chiều ngược lại khi tăng 1,5% lên 44,73 USD một thùng.BÀI CHỌN LỌC

Giá xăng giảm, giá bán các loại dầu tăng từ 15h chiều 27/10