Đề xuất giảm 30% thuế môi trường với nhiên liệu bay

Bình luận Khôi Nguyên • 17:41, 27/06/20

Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo nghị quyết để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay, từ 3.000 đồng/lít giảm còn 2.100 đồng/lít.

Mức thuế này được đề xuất áp dụng đến hết năm 2020, từ ngày 1/1/2021 trở đi, mức thuế tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 579.

Với việc giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ 3.000 đồng/lít xuống 2.100 đồng/lít đến hết ngày 31/12/2020, giá nhiên liệu bay chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng giảm tương ứng là 900 đồng/lít và giá nhiên liệu bay sau thuế giá trị gia tăng giảm tương ứng là 990 đồng/lít.

Việc giảm 30% thuế BVMT đối với nhiên liệu bay, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hàng không vượt qua khó khăn. (Ảnh chụp màn hình)

Bộ Tài chính cho biết, Thuế BVMT là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường nên thuế bảo vệ môi trường sẽ được chuyển vào giá thành sản phẩm, hàng hóa và người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, số thu từ thuế BVMT liên tục tăng ổn định. Số thu năm 2012 là khoảng 11.676 tỷ đồng; năm 2013 là khoảng 11.849 tỷ đồng; năm 2014 là khoảng 12.087 tỷ đồng; năm 2015 là khoảng 27.020 tỷ đồng; năm 2016 là khoảng 43.142 tỷ đồng; năm 2017 là khoảng 44.825 tỷ đồng, năm 2018 là 47.050 tỷ đồng và năm 2019 là 63.079 tỷ đồng.

Tỉ lệ thu thuế bảo vệ môi trường so với tổng thu NSNN đã tăng từ hơn 1% lên hơn 4% (năm 2019 là 4,07%). Số thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay bình quân giai đoạn 2015-2019 là 2.939 tỷ đồng/năm.

Việt Nam Chính trị