Chính thức bỏ hình thức phê bình học sinh trước lớp, trước trường

Bình luận Khôi Nguyên • 16:39, 19/09/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.

Cụ thể, khoản 2 Điều 38 Thông tư số 32 quy định, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

  1. Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm;
  2. Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm;
  3. Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Như vậy, so với quy định cũ, Thông tư số 32 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020) đã bỏ hình thức xử lý phê bình trước lớp, trước trường, bỏ cảnh cáo ghi học bạ và đặc biệt học sinh trung học không còn bị buộc thôi học (đuổi học) có thời hạn mà thay vào đó chỉ tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 38 Thông tư số 32, học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây:

  1. Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường;
  2. Khen thưởng các danh hiệu học sinh theo quy định;
  3. Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen nếu đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong một số lĩnh vực học tập; đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi theo quy định và cho phép của Bộ GD&ĐT.
  4. Các hình thức khen thưởng khác.

Một điểm mới đáng chú ý nữa ở Thông tư 32, học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học (trước đây, học sinh không được lưu ban quá 02 lần trong một cấp học).

Ngoài ra, học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Việc xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

  1. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường;
  2. Hiệu trưởng thành lập Hội đồng khảo sát, tư vấn gồm: Đại diện Lãnh đạo trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học (trước đây phải có thêm giáo viên dạy lớp trên, nhân viên y tế);
  3. Căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng khảo sát, tư vấn, Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Chính thức bỏ hình thức phê bình học sinh trước lớp, trước trường