Các mức hỗ trợ người lao động từ gói 30.000 tỷ đồng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với nguồn hỗ trợ khoảng 30.000 tỷ đồng.

Theo nội dung Nghị quyết, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN.

Đối tượng áp dụng gồm:

  • Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
  • Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

  • Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.
  • Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người.
  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

Nguồn kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Giảm mức đóng Quỹ BHTN

Cùng với đó, Nghị quyết cho phép giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại điều 43 của luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021.

Mức giảm đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Chính phủ giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp thi hành quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ kịp thời.

Tiền hỗ trợ sẽ chuyển thẳng vào tài khoản người lao động

Liên quan đến chính sách hỗ trợ này, theo Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, sẽ có khoảng gần 13 triệu người lao động và 38.000 đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng.

Trao đổi về thủ tục hưởng hỗ trợ, ông Lê Hùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, cơ quan BHXH căn cứ vào dữ liệu trên phần mềm Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, hàng tháng sẽ in ra bảng đối chiếu thanh toán số phải thu nộp. Trên bảng thanh toán đó, đơn vị này sẽ loại trừ khoản đóng 1% vào Quỹ BHTN của doanh nghiệp.

Đối với 13 triệu người lao động, cơ quan BHXH sẽ dựa trên nền tảng dữ liệu công nghệ thông tin hiện có để xác định người hưởng gói hỗ trợ bằng mã số định danh tham gia BHTN và xác định thời gian tham gia BHTN. Tất cả thông tin này đã sẵn sàng trong hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin của ngành BHXH Việt Nam.

Ông Lê Hùng Sơn cho biết thêm: Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp, chúng tôi sẽ chi trả qua tài khoản cá nhân. Đối với người lao động bảo lưu thời gian tham gia BHTN từ ngày 1/1/2020 đến nay, những người lao động đã ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động không ở doanh nghiệp, đã về các địa phương sẽ được cơ quan BHXH tỉnh/huyện sẵn sàng tiếp nhận đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ của người lao động, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.BÀI CHỌN LỌC

Các mức hỗ trợ người lao động từ gói 30.000 tỷ đồng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp