Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các nhà trường phân bổ nội dung và thời lượng dạy học các môn lớp 1 hợp lý, không gây quá tải, giúp học sinh hoàn thành việc học ngay tại lớp, không giao thêm bài tập về nhà.

Trong bối cảnh chương trình, SGK mới thực hiện tròn 1 tháng và có nhiều ý kiến phụ huynh, giáo viên phản ánh SGK Tiếng Việt 1 nặng, quá sức học sinh, ngày 5/10, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các Sở GD&ĐT thực hiện các việc như sau:

  1. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải.
  2. Kế hoạch dạy học đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh.
  3. Thời khoá biểu cần bảo đảm tỉ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1.
  4. Tăng cường dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình thực hiện chương trình.
  5. Chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, cơ sở đào tạo giáo viên trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp.
  6. Chỉ đạo các nhà trường tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1