Bộ Công Thương đề xuất phương án điều chỉnh giá xăng 10 ngày/lần

Bình luận Khôi Nguyên • 09:06, 18/07/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, Bộ Công Thương đề xuất với Chính Phủ thời gian giữa 2 lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp là 10 ngày/lần.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014, Bộ Công Thương đề xuất thời gian giữa 2 lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp là 10 ngày hoặc giữ nguyên là 15 ngày.

Trong trường hợp ngày điều hành giá là ngày nghỉ hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định, Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá vào ngày đầu tiên sau ngày nghỉ hoặc ngày nghỉ lễ của chu kỳ tính giá.

Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định thời gian điều hành giá cụ thể cho kỳ điều hành đó trong trường hợp giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tăng cao bất thường.

Rút ngắn tần suất điều chỉnh xuống còn 10 ngày để giá bán lẻ trong nước ngày càng tiệm cận với giá thế giới. (Ảnh chụp màn hình)

Tại dự thảo lần này, Bộ Công Thương đưa ra 2 phương án về định mức dự trữ xăng dầu bắt buộc: một là giảm dự trữ lưu thông bắt buộc từ 30 ngày xuống 20 ngày; hai là giữ nguyên quy định dự trữ 30 ngày, đồng thời bổ sung thêm yêu cầu thương nhân phân phối xăng dầu phải đảm bảo dự trữ bắt buộc tối thiểu là 5 ngày.

Dự thảo Nghị định còn quy định, ngoài các thương nhân kinh doanh xăng dầu được Thủ tướng phê duyệt, thương nhân có hoạt động đầu tư, sản xuất xăng dầu được quyền chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không quá 35% vốn.

Theo Bộ Công Thương, sự tham gia của nhà đầu tư ngoại vào một số doanh nghiệp Nhà nước lớn đã góp phần cải thiện đáng kể quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh, đặc biệt là giúp giá trị doanh nghiệp tăng thông qua giá trị cổ phiếu.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Bộ Công Thương đề xuất phương án điều chỉnh giá xăng 10 ngày/lần