38 tên đường bị đặt sai, TP. HCM đề xuất đổi tên 20 tuyến đường

Bình luận Khôi Nguyên • 10:53, 24/09/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM (VH&TT) đề xuất Chính quyền thành phố và Sở GTVT đổi tên 20 tuyến đường bị sai bảng tên đường, sai họ tên nhân vật lịch sử và tên nhân vật lịch sử không chính xác...

Ngày 23/9, Sở VH&TT TP. HCM đã báo cáo Chính quyền thành phố kết quả nghiên cứu của Đề án “Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. HCM - Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020”.

Trong báo cáo, theo ý kiến của Hội Khoa học lịch sử TP. HCM, có 38 tên đường không chính xác, được phân thành 4 nhóm.

Nhóm thứ nhất (5 tên đường): Tên đường trên bảng ghi sai so với tên có trong quyết định của UBND TP. HCM. Cụ thể:

  • Tên đường trên bảng ghi: Bùi Hữu Diện, Đoàn Minh Triết, Đỗ Quang Cơ, Nguyễn Chánh Sắc, Nguyễn Trọng Trí.
  • Tên trong quyết định của UBND TP. HCM ghi: Bùi Hữu Diên, Đoàn Triết Minh, Đỗ Cơ Quang, Nguyễn Chánh Sắt, Nguyễn Trọng Trì.

Sở VH&TT đề xuất Sở GTVT điều chỉnh lại bảng tên đường cho trùng với tên trong quyết định của UBND TP. HCM.

Nhóm thứ hai (6 đường): Tên đường bị sai do quyết định của UBND TP. HCM ghi sai họ tên nhân vật lịch sử theo ý kiến của Hội Khoa học lịch sử TP. HCM. Cụ thể:

  • Tên trong quyết định của UBND TP. HCM ghi: Đường Dương Tự Quán, Phan Khiêm Ích, Lê Đình Quản, Hoàng Xuân Hoành, Phạm Thị Hồi, Raymondienne.
  • Tên đúng của nhân vật lịch sử theo ý kiến của Hội Khoa học lịch sử TP. HCM: Dương Tụ Quán, Phạm Khiêm Ích, Nguyễn Đình Quản, Hoàng Xuân Hành, Phan Thị Hồi, Raymonde Dien.

Sở VH&TT kiến nghị UBND TP. HCM điều chỉnh lại cho chính xác theo tên nhân vật lịch sử theo ý kiến của Hội Khoa học lịch sử TP. HCM.

38 tên đường ở Sài Gòn bị đặt sai.
38 tên đường ở Sài Gòn bị đặt sai. (Ảnh chụp từ video)

Nhóm thứ ba (8 đường): Tên các nhân vật lịch sử được đặt không chính xác, cần điều chỉnh cho đúng. Cụ thể:

  • Tên đường trên bảng và trong quyết định của UBND TP. HCM: Hoàng Đức Tương, Kha Vạn Cân, Lương Nhữ Học, Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Văn Tráng, Phạm Đôn, Trương Quốc Dung, Nghĩa Thục.
  • Tên đúng của nhân vật lịch sử theo ý kiến của Hội Khoa học lịch sử TP. HCM: Hoàng Đức Lương, Kha Vạng Cân, Lương Như Hộc, Võ Duy Dương, Phạm Văn Tráng, Phạm Đôn Lễ, Trương Quốc Dụng và Đông Kinh Nghĩa Thục.

Sở VH&TT đề xuất UBND TP. HCM trình HĐND TP. HCM đổi lại tên đường cho đúng tên của các nhân vật lịch sử theo ý kiến của Hội Khoa học lịch sử TP. HCM.

Nhóm thứ tư (19 đường): Các nhân vật lịch sử được gọi theo phương ngữ và lệ kỵ húy. Cụ thể:

  • Tên gọi theo phương ngữ và lệ kỵ húy: Đoàn Như Hài, Hà Tôn Quyền, Ký Hoà, Lê Thánh Tôn, Nơ Trang Long, Trần Khắc Chân, Tôn Đản, Lê Đại Hành, Ngô Thời Nhiệm...
  • Tên đúng: Đoàn Nhữ Hài, Hà Tông Quyền, Chí Hoà, Lê Thánh Tông, N’Trang Lơng, Trần Khát Chân, Tông Đản, Lê Hoàn, Ngô Thì Nhậm...

Với nhóm thứ 4, Sở VH&TT đề xuất giữ nguyên, không thay đổi các tên đường hiện hữu để tránh xáo trộn, gây ảnh hưởng đến người dân.

Sở VH&TT cho biết, trên địa bàn quận 8 có đường Trương Đình Hội. Do đó, đối với đường có tên Trương Đình Hợi, Sở này đề nghị thay thế bằng tên khác vì trong lịch sử không có nhân vật mang tên này.

Như vậy, tổng cộng có 20 tuyến đường được đề nghị đổi tên (gồm: 19 đường sửa tên và 1 đường thay tên).

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

38 tên đường bị đặt sai, TP. HCM đề xuất đổi tên 20 tuyến đường