10 nội dung phải có trong hợp đồng lao động từ năm 2021

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tại Khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 sắp được Quốc hội ban hành nhằm thay thế Bộ luật Lao động 2012, nhiều điều khoản thay đổi đáng chú ý, trong đó có quy định về 10 nội dung bắt buộc phải có trong Hợp đồng lao động.

Cụ thể, hợp đồng lao động phải có 10 nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
 2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
 3. Công việc và địa điểm làm việc;
 4. Thời hạn của hợp đồng lao động;
 5. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 6. Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 9. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 10. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Bộ luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2021.

Ngoài ra từ năm 2021, Điều 20 Bộ Luật Lao động 2019 quy định, hợp đồng lao động thời vụ sẽ được loại bỏ. Theo đó, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng một trong các loại sau:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, là loại hợp đồng mà hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn, là loại hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Như vậy, từ 1/1/2021 khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức được áp dụng, hợp đồng thời vụ sẽ không còn. Mọi quan hệ lao động với công việc dưới 36 tháng đều được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, kể cả những công việc chỉ thực hiện trong một vài tháng.

Điều 22 Bộ Luật Lao động 2012 quy định, người lao động và người sử dụng lao động có thể xác lập quan hệ lao động thông qua hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (thường gọi là hợp đồng thời vụ).

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

10 nội dung phải có trong hợp đồng lao động từ năm 2021