Xét nghiệm nào tốt hơn? Nước bọt hay dịch phết mũi họng?

Theo một nghiên cứu mới, nước bọt là mẫu chẩn đoán COVID-19 được khuyến khích nhiều hơn so với dịch phết mũi họng hiện đang được sử dụng rộng rãi. Nghiên cứu này được thực hiện trên 44 bệnh nhân ...
2innElan8oI