"Xanh hóa" trường học vì một tương lai xanh bền vững

"Xanh hóa" trường học không chỉ là một phần của “xanh hóa” môi trường mà còn tạo nên những "thế hệ xanh" tương lai vì sự phát triển bền vững của đất nước. Được truyền cảm hứng bởi ý tưởng - ...
YiEgmUsVuSM