WHO Công Khai Nói Dối về Trung Quốc | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Đoạn ghi âm bí mật các cuộc họp nội bộ của Tổ chức Y tế Thế giới tiết lộ rằng WHO đã biết Trung Quốc giấu diếm dữ liệu và bản đồ gen của virus Corona (virus Trung Cộng) vào tháng 1. Đó cũng là lúc ...
xOvOzdgkMv4