Vũ Hán kêu cứu: 40 ngày đóng cửa nhận được 4 lần rau, không chết bệnh thì cũng chết đói

Vũ Hán kêu cứu: 40 ngày đóng cửa nhận được 4 lần rau, không chết bệnh thì cũng chết đói. "Ông Trương: “Tôi đang ở quận Giang Hán, Hán Khẩu, Vũ Hán, trong khu vực bị dịch bệnh nặng nề nhất. Lương thực ...
Odk-nvcuohE