Vũ Hán dừng phong tỏa trong vài giờ

Vào thứ Hai (24/2), nhà chức trách bất ngờ tuyên bố chấm dứt phong tỏa thành phố. Những người không có bất kỳ triệu chứng nào và những người có lý do để đi ra khỏi thành phố đều được phép đi.Nhưng ...
qI8E8oWMhqs