Vũ Hán: "Đại Bản Doanh" Mổ Cướp Nội Tạng

Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, cái tên Vũ Hán đã nổi tiếng khắp Thế giới vì là tâm chấn của đại dịch, nhưng ít ai biết rằng thành phố này cũng là một Đại Trung tâm "Ghép Tạng" của Trung Quốc.
OSNt7UGIin4