Virus Vũ Hán phá hủy hệ hô hấp như thế nào?

"Virus đầu tiên xâm nhập cơ thể chúng ta bằng cách gắn vào một protein có tên là ACE2 trên các tế bào trong miệng, mũi và đường hô hấp. Trong tuần đầu tiên của quá trình lây nhiễm, các triệu chứng tương ...
_HFoDWZqteE