Virus viêm phổi Vũ Hán và dịch hạch tổng tấn công Nội Mông Cổ

"Theo các tài liệu của chính quyền Nội Mông, ngày 13/4, Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh toàn diện khu tự trị Nội Mông Cổ đã đưa ra Thông báo về tình hình dịch bệnh và tiết lộ rằng ở Nội Mông có tổng cộng 12 đơn vị cấp địa khu, một phần ba trong số đó đã xuất hiện bệnh dịch hạch..."
D-XkkeMcf7o