[Virus và thức tỉnh] Kỳ 2: Đại tự nhiên muốn sắp đặt lại trật tự?

Virus Vũ Hán đang khiến cả thế giới hoảng loạn chao đảo. Nhưng Phật gia giảng: “Không có gì là ngẫu nhiên”. Dường như nó cũng là một sự sắp xếp ngẫu nhiên mà không vô tình để loài người nhận ra những ...
ZcplbS_eijQ