[Virus và thức tỉnh] Kỳ 2: Đại tự nhiên muốn sắp đặt lại trật tự?

Virus Vũ Hán đang khiến cả thế giới hoảng loạn chao đảo. Nhưng Phật gia giảng: “Không có gì là ngẫu nhiên”. Dường như nó cũng là một sự sắp xếp ngẫu nhiên mà không vô tình để loài người nhận ra những điều quan trọng, điều gì đó lớn hơn con virus...
ZcplbS_eijQ