[Virus và thức tỉnh] Kỳ 1: Vũ trụ đang gửi cho chúng ta thông điệp gì thông qua thiên họa?

Cháy rừng, động đất, dịch bệnh... xảy ra gần như cùng một lúc. Những thảm họa liên tiếp từ nơi xa xôi cách ta vạn dặm rồi bất ngờ đến ngay sát bên ta, phải chăng đang cố gắng lan truyền thông điệp về...
zW0YHBfUJtY