Virus lần tìm theo mối quan hệ với ĐCSTQ: Ecuador

Những quốc gia chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề thường có điểm chung là quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ecuador thuộc nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất Nam Mỹ, số người chết do ...
UW9Rw75t4K0