Virus đã lây sang khu vực quan chức Trung Quốc

Virus đã lây sang khu vực quan chức Trung Quốc. Tây Thành là nơi đặt trụ sở của rất nhiều cơ quan đầu não của chính phủ Trung Quốc Như trụ sở trung ương Đảng, Hội đồng Nhà nước, bộ tuyên truyền của Trung Quốc - Thị trưởng quận Tây Thành (Xicheng) của Bắc Kinh thừa nhận vừa có một trường hợp được xác nhận dương tính với virus Corona trong số các quan chức quận. Hiện 69 người có liên quan đến bệnh nhân đã bị cách ly để theo dõi...
uudWtWOetPE