Virus cúm lợn mới có thể lây sang người, nhà khoa học cảnh báo nguy cơ đại dịch | TQTĐ

Bắc Kinh đã thông qua luật an ninh quốc gia Hong Kong, dọn dường thay đổi chính sách triệt để. Nhóm dân chủ do Hoàng Chí Phong lãnh đạo giải tán; Chủng cúm lợn mới được chứng minh có thể gây bệnh cho người, quan ngại có thể xảy ra đại dịch...
GbwwdaKk8zw