Virus corona sắp trở thành một đại dịch y tế toàn cầu

Virus corona sắp trở thành một đại dịch y tế toàn cầu. Tiến sĩ Anthony Fauci là người đứng đầu Viện quốc gia Dị ứng và Các bệnh Truyền nhiễm. Ông nói với Face the Nations rằng đại dịch là khi sự lây ...
bG7UyUUlyDo