Virus Corona đã lan đến Canada

Nhân viên Y tế tại Canada vừa thông báo 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona. Họ cho biết, Canada đã chuẩn bị tinh thần có thêm các trường hợp nhiễm virus Corona tiếp theo. Phóng viên NTD tại Toronto Eric Rusek ...
zaV8KRxR9A0