Virus Corona đã lan đến Canada

Nhân viên Y tế tại Canada vừa thông báo 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona. Họ cho biết, Canada đã chuẩn bị tinh thần có thêm các trường hợp nhiễm virus Corona tiếp theo. Phóng viên NTD tại Toronto Eric Rusek đưa tin: Cuối tuần qua, các quan chức chính phủ Canada đã công bố trường hợp đầu tiên nhiễm Corona virus ở Canada. Bộ trưởng Bộ Y tế Canada, ông Patty Hajdu cho biết: "Chính quyền tỉnh Ontario đã thông báo cho Cơ quan Y tế Công cộng Canada rằng họ đã gặp một trường hợp nhiễm Corona virus, bệnh nhân hiện đang được cách ly và chăm sóc, đồng thời họ ...
zaV8KRxR9A0