Vén màn xưởng sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc – 60% không vô trùng

"Gần đây một đại lý buôn bán khẩu trang tiết lộ, tình trạng sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc loạn vô cùng, bao gồm cả nơi sản xuất không có giấy phép..."
aBJmUIlqCz0