Vấn nạn “tiền bạc”: Khởi nguồn sự sụp đổ của ĐCS Trung Quốc?

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thừa nhận đã phát hành tăng thêm 43.000 tỷ nhân dân tệ (hơn 6.000 tỷ đô la), tương đương với mỗi người dân là 30.000 tệ (hơn 4.000 đô la). Các nhà kinh tế học Trung Quốc nói, ...
qD8nyq0Ep3g