Truyền hình Hàn Quốc: Hướng dẫn tu luyện Pháp Luân Công, tăng khả năng đề kháng virus Vũ Hán

"Ông Kang Ji Seok cho biết: “Pháp Luân Công là môn tu luyện tâm tính nên giúp loại bỏ stress, thông qua 5 bài tập để tu luyện thân thể và làm tăng cường hệ miễn dịch...Học viên Pháp Luân Công so với người bình ...
VxOYiYEBn4U